relatie

leiderschap

spiritueel

De valkuilen van volharding

Volharding

Volharding stelt mensen in staat om hun doelen te bereiken. Het vermogen om door te zetten, zelfs als het moeilijk wordt, vergroot de kans op succes. Mensen die volharden, blijven gefocust en werken gestaag aan hun doelen. Volharding versterkt het zelfvertrouwen. Wanneer mensen obstakels overwinnen en blijven doorzetten, ervaren ze een gevoel van voldoening en trots. Dit vertrouwen in hun eigen capaciteiten kan hen motiveren om door te gaan, zelfs als ze met tegenslagen worden geconfronteerd.

Volharding vanuit ego

We kunnen volharden vanuit ons ego, of vanuit de ziel of een combinatie ervan.
Het ego is vaak gebaseerd op aannames, overtuigingen en patronen. Het zegt dingen als: ‘Ik kan dit beter dan jij’ of ‘Jij hebt meer succes dan ik. Het ego zal zichzelf proberen te overtuigen, en dingen roepen als ‘ik moet dit toch kunnen,’ of ‘het gaat me deze keer wel lukken.’ Het ego vergelijkt zichzelf voortdurend met anderen en zoekt bevestiging en erkenning. Mensen die vanuit het ego volharden, kunnen vastzitten in onbereikbare doelen, zoals het najagen van een onmogelijke liefde, het perse willen winnen ondanks de enorme nevenschade (denk aan oorlogen) of het geobsedeerd zijn door een promotie. Het ego kan niet ontdekken wie we echt zijn, omdat het als een hondenkap is die ons zicht op een ruimere blik beperkt.

Het ego is een illusie. We zijn niet ons ego, maar we hebben een ego. Het is aan ons om zuiver met ons ego om te gaan en door de illusies heen te kijken.

De valkuilen van volharding vanuit mannelijk perspectief

Volharding kunnen we benaderen vanuit een mannelijk perspectief (maak je doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) of vanuit een vrouwelijk perspectief. Daarbij komen hele andere aspecten aan bod en die voor ons innerlijk welzijn belangrijk zijn, zoals intuïtie en durven loslaten om een andere weg te kiezen. Het vrouwelijk perspectief van volharding omvat ook veerkracht en meebewegen met de stroom van het leven, wetende dat het water er toch wel komt en dan op een natuurlijke manier.


Mannelijke volharding kan namelijk destructief worden als we te lang vasthouden aan een bepaald doel, een bepaalde manier, een zienswijze of als we weigeren de signalen van ons lichaam serieus te nemen als effect van te rigide volharding of iets te graag willen. Dan is een andere benadering gewenst.

Destructieve volharding en ongezonde doelen

Volharding kan destructief worden als we ons teveel vasthouden aan ‘hoe het moet gaan’.

Volharding in een ongezonde relatie
o Voorbeeld: Je houdt vast aan een destructieve relatie, ondanks voortdurende emotionele en/of fysieke mishandeling.
o Traumatisch effect: Je blijft jezelf blootstellen aan schadelijke situaties en emotioneel lijden.
o Andere benadering: Leer onderscheid te maken tussen gezonde en ongezonde doelen. Soms is loslaten en voor jezelf kiezen de juiste weg.

Volharding zonder zelfzorg:
o Voorbeeld: Je werkt onvermoeibaar lange uren, negeert rust en slaap, en raakt uitgeput.
o Traumatisch effect: Fysieke en mentale uitputting, burn-out en gezondheidsproblemen.
o Andere benadering: Balans is essentieel. Zorg voor jezelf, stel grenzen en erken je eigen behoeften.

Volharding bij perfectionisme:
o Voorbeeld: Je blijft obsessief streven naar perfectie in alles wat je doet.
o Traumatisch effect: Chronische stress, angst en gevoelens van falen.
o Andere benadering: Accepteer dat perfectie niet haalbaar is. Streef naar vooruitgang in plaats van perfectie.

Volharding in een onbevredigende baan:
o Voorbeeld: Je blijft jarenlang werken in een baan die je ongelukkig maakt, uit angst voor verandering.
o Traumatisch effect: Chronische stress, depressie en gevoelens van gevangenschap.
o Andere benadering: Onderzoek andere carrièremogelijkheden en overweeg een switch als je huidige baan je welzijn schaadt.

Volharding zonder steunnetwerk:
o Voorbeeld: Je probeert alleen een groot project te voltooien zonder hulp van anderen.
o Traumatisch effect: Overweldiging, isolatie en uitputting.
o Andere benadering: Zoek steun bij vrienden, familie of collega’s. Samenwerking kan de last verlichten en is essentieel. We kunnen van elkaar leren door te delen van ervaringen, tips en strategieën. Samen groeien we sterker.

Volharding vanuit de ziel

Volharding vanuit het ego is gebaseerd op externe vergelijkingen, overtuigingskracht en bevestiging, terwijl volharding vanuit de ziel voortkomt uit innerlijke kracht en verbinding met ons ware zelf. Je vindt het in de diepere verbinding met het ware zelf. Het gaat niet om vergelijkingen met anderen, maar om innerlijke kracht en authenticiteit. Het verlangen te volharden komt van binnenuit. Mensen die vanuit de ziel volharden, handelen vanuit hun innerlijke wijsheid. Ze luisteren naar hun intuïtie en laten zich niet ontmoedigen door tegenslagen. Volharding vanuit de ziel is niet gericht op externe erkenning, maar op innerlijke vervulling en het volgen van onze zielsverlangens.

Bij volharding vanuit de ziel gaat het om innerlijke kracht en authenticiteit. Dat komt van binnenuit en dat voelt wezenlijk anders. Volharding vanuit het ego is hierbij ondersteunend en niet leidend. Mensen die vanuit de ziel volharden, handelen vanuit hun innerlijke wijsheid. Dit en nog veel meer leer je in de jaargroep Integrated Soul Alignment (start september 2024).

blijf op de hoogte

Lees als eerste de laatste artikelen van Leonie. Over spirituele groei, een carrière zonder stress of relaties vanuit het hart.