Terug naar de intro pagina
home   |   diensten   |   aanpak   |   informatie   |   publicaties   |  samenwerking   |   profiel   |   contact
illustratie veranderjewereld.nl

Profiel

Visie


(H)erken je kracht
Ieder mens heeft een innerlijke krachtbron. Soms verliezen mensen het contact hiermee en belanden zij in ongewilde situaties. Opgeslokt door tijdsdruk of beïnvloed door de omgeving gevolgd door verlies van plezier in werk. Met alle nare gevolgen van dien. Voor zichzelf, de collega's en het bedrijf. Uitval ligt op de loer. Ieder mens kan in contact komen met zijn passie en innerlijke kracht. Verander je Wereld begeleidt mensen bij dit proces.

Bepaal je doel
Werken vanuit passie en dromen. Met duidelijke doelen en met praktische nuchterheid. Vanuit het nu werken naar de toekomst, beginnend bij het hart. Wij begeleiden mensen hierbij. In één op één gesprekken en in groepsverband.

Neem verantwoordelijkheid
Ieder mens is zelf verantwoordelijk. Voor keuzes die hij maakt en voor de manier van reageren op situaties. Zelfreflectie is hierbij onontbeerlijk. Daarnaast zijn zelfvertrouwen, lef, vergroten van het zelfsturend vermogen en innerlijke kracht sleutelwoorden. Verander je Wereld reikt deze sleutels aan.

Realiseer je succes
Werken vanuit authenticiteit genereert energie. Het geeft geluk en tevredenheid. Authentiek gedrag inspireert en werkt aanstekelijk waardoor anderen uitgenodigd worden hetzelfde te doen. Zo worden doelstellingen en successen gemakkelijk gerealiseerd. Verander je Wereld werkt vanuit authenticiteit en daagt u uit hetzelfde te doen. Om zo moeiteloos succes te kunnen creëren.

naar boven