Terug naar de intro pagina
home   |   diensten   |   aanpak   |   informatie   |   publicaties   |  samenwerking   |   profiel   |   contact
illustratie veranderjewereld.nl

Profiel

Persoonlijk

Verander je Wereld is de persoon Leonie Linssen (1962). Meer dan vijfentwintig jaar werkervaring in zowel gezondheidszorg als bedrijfsleven. Nu werkzaam als coach en trainer. Stijl van communiceren en benaderen: helder, open, empatisch, praktisch, transparant, respectvol, rustig, enthousiast en met humor. Leonie zet haar persoonlijkheid in als instrument om mensen te begeleiden bij hun veranderingsproces. Zij gelooft in de kracht van leven en werken vanuit authenticiteit. Zij werkt met een hoog bewustzijn en met empathie. Zij prikkelt mensen en spoort hen aan om buiten eigen kaders te denken. Om zo anders te leren kijken en nieuwe stappen te kunnen zetten. Bij verandering in gedrag, het omgaan met een bepaalde situatie of bij nieuwe stappen in werk of leven.