Terug naar de intro pagina
home   |   diensten   |   aanpak   |   informatie   |   publicaties   |  samenwerking   |   profiel   |   contact
illustratie veranderjewereld.nl

Diensten


Voorkomen is beter dan genezen. En goedkoper!
Sommige bedrijven weten het nog niet: voorkomen is goedkoper dan genezen. Een derde van het aantal WAO'ers heeft last van psychische en/of lichamelijke stressgerelateerde aandoeningen. De kosten van arbeidsongeschiktheid of re-integratie zijn gigantisch. Denk aan omzetverlies door ziekte, vervangende loonkosten, de kosten van interne verzuimbegeleiding en arbodienst of een re-integratietraject. En dan nog de extra druk op de overgebleven collega's. Het is niet voor niets dat werkgevers steeds meer aan preventie moeten doen.

Stress Management

Verander je Wereld richt zich op het voorkómen en verminderen van stress . Coaching een ideale en praktische methode om medewerkers te leren effectief te blijven onder druk. Uit een onderzoek van TNS NIPO in 2004 blijkt dat coaching het meest effectief HRD instrument is, gevolgd door training en opleiding.

Dreigende uitval van uw medewerkers is een aanslag op uw bedrijf.

Iemand die niet lekker in zijn vel zit, is minder productief en vertoont vaak negatief gedrag. Hiermee infecteert hij zijn omgeving waardoor de productiviteit van de groep ook afneemt. Iemand die zich prettig voelt, inspireert zijn collega's en beïnvloedt de sfeer positief. De productiviteit neemt toe.

Verander je Wereld geeft trainingen en coaching op het gebied van stress management. Time management, effectief communiceren, grenzen (h)erkennen en aangeven zijn hiervan een onderdeel. Ook begeleiden wij mensen met een burnout terug naar de arbeidsmarkt.

Meer weten? Mail naar info@veranderjewereld.nl

Of bel: 06 4555 0680