Terug naar de intro pagina
home   |   diensten   |   aanpak   |   informatie   |   publicaties   |  samenwerking   |   profiel   |   contact
illustratie veranderjewereld.nl

Aanpak

Maatwerk

Verander je Wereld maakt graag kennis met u. Wij leveren maatwerk, geheel gericht op uw wensen. Afstemming vindt plaats door gesprekken met de betrokkenen. Geen intake door derden, maar een persoonlijke afwikkeling van het gehele traject. Van kennismaking tot contractbespreking en van uitvoering tot evaluatie: voor alles één persoonlijk aanspreekpunt.

Kennismaking en doelstelling

Wij starten altijd met een kennismaking. De klik tussen de coach/trainer en de coachee/trainee is essentieel. Tijdens de kennismaking stellen we de doelstelling van het coachingstraject, training of workshop vast. Verander je Wereld hanteert hierbij de SMART principes: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.

Methodiek

Wij werken met de persoonsgerichte benadering van Carl Rogers, zodat mensen zich vrij durven voelen en vrij durven te uiten. Daarnaast werken wij oplossingsgericht en pragmatisch. Afhankelijk van wat past bij de mens tegenover ons, gebruiken wij een scala aan methodieken, materialen en werkvormen. Altijd ten dienste van de opdracht. Om te komen tot tastbare resultaten.

Meer weten? Mail naar info@veranderjewereld.nl of bel 06-45550680